Περισυλλογή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα αδέσποτων στο Δήμο Μεγαλόπολης

PetFriendsΠελοπόννησος Comments

αδέσποτα σκυλιά

Στην υπογραφή σύμβασης για περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την υλοποίηση του προγράμματος «Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προχώρησε ο Δήμος Μεγαλόπολης τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τις εργασίες με τίτλο Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την υλοποίηση του προγράμματος «Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς». Τόπος παροχής των εργασιών: η περιοχή ευθύνης του Δήμου Μεγαλόπολης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.680,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Οι χώροι παροχής των συγκεκριμένων εργασιών (άρθρο 3ο) είναι αυτοί όπου έχουν συγκεντρωθεί αδέσποτα ζώα συντροφιάς σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας του Δήμου (χώρος παλαιών σφαγείων- Νέο Ψαθί, Τ.Κ. Ανεμοδούρι και Βρυσούλες).

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι 6 μήνες.

Οι υπηρεσίες που προβλέπονται από τη μελέτη οι οποίες θα παρέχονται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της ευζωίας των ζώων.

Σε περίπτωση απώλειας ζώου (θάνατος ή διαφυγή) θα ακολουθεί ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος κτηνιάτρου (στην περίπτωση θανάτου) και σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεται αυθημερόν ο υπεύθυνος του προγράμματος αντιδήμαρχος για την απώλεια του ζώου. Για κάθε άλλη απρόβλεπτη περίσταση που δεν προβλέπεται στην παρούσα μελέτη, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο.

Μετά τη στείρωση και αποθεραπεία, τα ζώα θα επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον σε σημεία εντός των ορίων του Δήμου, που θα υποδεικνύονται στον ανάδοχο από την 5μελή επιτροπή του Ν. 4039/2014 του Δήμου.

Πηγή: arcadiaportal.gr