Ράτσες καναρινιών : Καναρίνια χρώματος

PetFriendsΠτηνά Comments

Ράτσες καναρινιών : Καναρίνια χρώματος

Όπως φαίνεται από το όνομα της κατηγορίας στην οποία αυτά ανήκουν, τα καναρίνια χρώματος ξεχωρίζουν λόγω των ιδιαίτερων χρωματισμών τους.

Οι διάφοροι χρωματισμοί που εντοπίζουμε στα καναρίνια της κατηγορίας αυτής οφείλονται στις μελανίνες και τα λιποχρώματα τα οποία φέρουν τα καναρίνια. Γι αυτό και μπορούμε να κατατάξουμε τα καναρίνια της κατηγορίας αυτής στα ανοιχτόχρωμα ή λιποχρωμικά καναρίνια και τα καναρίνια μελανίνης ή σκουρόχρωμα καναρίνια.

Στα λιποχρωμικά καναρίνια είναι έντονη η απουσία της μελανίνης η οποία οφείλεται στη μετάλλαξη του γονιδίου που επιτρέπει την παρουσία της. Γι αυτό και το χρώμα τους οφείλεται στα λιποχρώματα που φέρουν τα καναρίνια. Το χρώμα τους είναι συνήθως κίτρινο, κόκκινο ή – όταν απουσιάζει κάποιο από τα δύο προαναφερθέντα – λευκό με δυο – τρεις αποχρώσεις του.

Στα σκουρόχρωμα καναρίνια η παρουσία μελανίνης είναι έντονη. Εξ αιτίας της, τα καναρίνια της κατηγορίες αυτής εμφανίζουν σκούρες γραμμές στο φτέρωμά τους ή ακόμα και ολόκλητερες περιοχές με πιο σκούρα απόχρωση. Οι ποικιλίες των καναρινιών της κατηγορίας αυτής είναι περισσότερες λόγω των πολλών συνδυασμών των λιποχρωμάτων με τις μελανίνες.

Διακρίνουμε δύο ειδών μελανίνες : τις ευμελανίνες, στις οποίες οφείλονται οι μαύρες αποχρώσεις των καναρινιών και οι φαιομελανίνες, που συντελούν στις καφέ αποχρώσεις τους. Οι μεταλλάξεις τους μπορούν να επιφέρουν διάφορους χρωματισμούς στα καναρίνια και είναι, τις περισσότερες φορές, ευδιάκριτες μόνο από έμπειρους στο χώρο τον καναρινιών.

Τέλος, ακόμα και η ίδια η μορφή του πτερώματος, η οποία διαφέρει από καναρίνι σε καναρίνι, συντελεί στον καθορισμό διαφορετικών ειδών καναρινιών.

Ο συνδυασμός των μελανινών και των λιποχρωμάτων μπορεί να μας δώσει χρώματα όπως το πράσινο, το μπλέ, το κανελί, το καστανοκίτρινο κ.α. . Αν, για παράδειγμα, ζευγαρώσετε ένα καναρίνι κίτρινου (λιποχρωμικού) χρώματος με ένα καναρίνι με ευμελανίνες, ενδεχομένως να προκύψει ένα καναρίνι πράσινου χρώματος.

Στην κατηγορία των καναρινιών χρώματος συμπεριλαμβάνονται καναρίνια όπως οι αχάτες, τα καναρίνια – ιζαμπέλα, τα καναρίνια – μοζαϊκ, τα φαιά, τα καφέ, τα μαύρα κ.α.

Σε κάποια καναρίνια χορηγείται συγκεκριμένη τροφή με σκοπό την ενίσχυσης της έντασης του χρώματός τους. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ξεκινήσει στην ηλικία των 6 – 8 εβδομάδων, πριν αρχίσει η πτερόρροια στο καναρίνι.

Μια από τις πρώτες τροφές που δόθηκαν σε καναρίνια με σκοπό την απόκτηση ενός πιο έντονου χρώματος ήταν το κόκκινο πιπέρι, σε καναρίνια κόκκινου παράγοντα. Προφανώς, όμως, δε γίνεται να μετατρέψετε ένα κίτρινο καναρίνι σε κόκκινο απλά ταϊζοντάς το πιπέρι! Το πορτοκαλί χρώμα του κόκκινου καναρινιού, όμως, μπορεί να πάρει μια πιο κόκκινη απόχρωση με τη χορηγία κόκκινου πιπεριού.

Κάποιοι συνηθίζουν να χορηγούν στα καναρίνια τους, πέρα από τις φυσικές και χημικές ουσίες, προκειμένου να τονίσουν το χρώμα τους. Να θυμάστε πως η χορηγία τέτοιων ουσιών πρέπει να γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, αλλιώς μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβής για το πτηνό. Συμβουλευτείτε κάποιον έμπειρο εκτροφέα καναρινιών ή τον κτηνίατρό σας, πριν επιχειρήσετε κάτι τέτοιο.