Προτάσεις του Φιλοζωικού Συλλόγου Κιλκίς για τα αδέσποτα

PetFriendsΦιλοζωικά Comments

Προτάσεις του Φιλοζωικού Συλλόγου Κιλκίς για τα αδέσποτα

Τις προτάσεις για το χρόνιο πρόβλημα των αδέσποτων στην πόλη του Κιλκίς κατέθεσε ο φιλοζωικός σύλλογος της πόλης σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Το Προεδρείο του Φιλοζωικού Συλλόγου Κιλκίς πρότεινε τις κάτωθι λύσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος, οι οποίες έγιναν στο σύνολό τους δεκτές και υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, το οποίο δεσμεύθηκε για την εισήγησή τους στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη οριστικών αποφάσεων:

Άμεση πραγματοποίηση περισσότερων στειρώσεων για ουσιαστική αντιμετώπιση του θέματος.

Σύσταση ειδικευμένου συνεργείου από τον Δήμο Κιλκίς και παραχώρηση οχήματος για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων με σκοπό τη στείρωσή τους.

Άμεσα έργα στο καταφύγιο προκειμένου να μπορεί αυτό να φιλοξενήσει μεγαλύτερο αριθμό ασθενών αδέσποτων ζώων, τα οποία χρήζουν περίθαλψης και φροντίδας.
Λειτουργία νέου αδειοδοτημένου πλέον καταφυγίου.

Έλεγχος σε δεσποζόμενα ζώα για την απαραίτητη εκ του νόμου σήμανση (μικροτσιπ) και καταγραφή τους και επιβολή των αντίστοιχων προστίμων.

Ενημέρωση των πολιτών για τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, όσων διατηρούν δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς, για τη σημασία των στειρώσεων, αλλά και τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης των ζώων είτε δεσποζόμενων είτε αδεσπότων.

Σύσταση της προβλεπόμενης εκ του νόμου πενταμελούς επιτροπής, η οποία και μόνο είναι αρμόδια να κρίνει για την επικινδυνότητα ή μη ενός ζώου.